Näin viljelemme

Luomuperunan viljely vaatii toisenlaiset tuotantotavat verrattuna tavanomaiseen. Luonnonmukaisessa viljelyssä ei käytetä keinolannoitteita tai kemiallisia torjunta-aineita rikkaruohoja, tuholaisia ja perunatauteja vastaan. Luomuviljely on näin riskialttiimpaa, koska satotappiot voivat olla korkeat. Pahimmassa tapauksessa voidaan jopa jäädä kokonaan ilman myyntikelpoista satoa. Luomutuotanto edellyttää valppautta, toimeliaisuutta ja perehtyneisyyttä. Viljelyssä on aina pysyttävä askeleen edellä, koska mahdollisia ongelmia ei voida korjata kemiallisilla aineilla!

Onnistuakseen perunan luomuviljelyssä viljelykierron on oltava kohdallaan. Maasta tarttuvien perunatautien minimoimiseksi Hoxellin luomutilalla viljellään perunaa samalla lohkolla korkeintaan joka kolmas vuosi. Välivuosina pellot ovat viherlannoitusnurmella keräten typpeä maaperään seuraavaksi viljeltävän kasvin hyväksi. Kasvusto niitetään 3-4 kertaa kesässä ja kasvimassa jätetään peltoon maanparannusaineeksi.

Luomutilalla rikkakasvien säätely hoidetaan mekaanisesti äestämällä ja multaamalla penkit useaan kertaan.

Maaravinteiden määrittämiseksi tilallamme otetaan säännöllisin välein näytteitä viljavuustutkimusta varten.  Tarkkailemme muun  muassa maan happamuutta, fosforia, kalia, magnesiumia, mangaania, kuparia ja booria.  Hivenravinteiden puute voidaan luomuviljelyssä ratkaista käyttämällä Eviran hyväksymiä hivenseoksia. Joten myös luomuviljelijä käyttää ruiskua esimerkiksi nestemäisen mangaanin levittämiseen.

Suurin uhka tyydyttävälle luomuperunasadolle on perunaruttosaastunta varhaisessa kasvuvaiheessa. Tauti tuhoaa lehtien solukkoa ja vähentää näin kasvien kasvua. Edetessään rutto voi tuhota koko mukulan ja heikentää satoa määrällisesti ja laadullisesti.

Luomutuotannossa perunaruton hallinta perustuu terveen siemenen käyttöön, ruttoa sietävien lajikkeiden viljelyyn, riittävään riviväliin, hyvin muotoiltuihin penkkeihin sekä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin viljelykauden aikana.

ELY-keskus tekee luomutilalla vuosittain tarkastuksen, jossa varmistetaan luomusäännösten noudattaminen käymällä läpi toimijan dokumentaatio luomutoiminnastaan.