Gården

Hoxells ekogård drivs av makarna Ronny och Pia Hoxell. Gården är belägen i Lappfjärds by i potatisdistriktet Kristinestad.

Hoxell

På gården odlas matpotatis i andra generation. 2012 övergick gården, med sina 20 hektar, till ekologisk odling. Främst odlas höstpotatis för lagring samt en mindre del sommarpotatis till färskförsäljning. Största delen av skörden säljs till lokala packerier men gården bedriver även direktförsäljning till konsumenter.

Kort film om Hoxells ekogård.

Artikel om oss i Maatilan Pellervo 9/2015

Gården hade ett observationsskifte med i EkoNu! sommaren 2014 för att ge tips till andra ekoodlare runt om i landet. Du kan se händelseutvecklingen på http://www.ekonu.fi/ekopotatisfalt-hos-ronny-hoxell-i-lappfjard/

Se även filmen om potatisnäringen i Kristinestad http://www.youtube.com/watch?v=rEWjQ5OHliM#action=share